Contact

THIEN PHAT TRANSPORT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY ( THIEN PHAT TRANSPORT AND TRADING JSC)
Head office: No 24/3 Cu Chinh Lan Str, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan Dist, Ha Noi City, Viet Nam.
Office Ha Noi: Room 1003 CT2-B VOV Building, Me Tri Ward, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi City, Viet Nam
Tel/ Fax :(84-4) 37621761 , Handphone:   +84 9 82.616.916 ( Mr. Phong)

Email: tranphong@thienphatjsc.com
Office Hai Phong: No 137 Tran Hung Dao Boundary, Dong Hai 1 Ward, Hai An Dist, Hai Phong City, Viet Nam
Tel : +84 9 12616916/                  +84 9 04868483 ( Mrs Phuong)

Email: oversea@thienphatjsc.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THIÊN PHÁT

Địa chỉ trụ sở:số 24/3 phố Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
VP Hà Nội : P.1003 Tòa CT2-B VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel/ Fax : (84-4) 3762 1761 , DD: +84 9 82.616.916 ( Mr. Phông)

Email: tranphong@thienphatjsc.com
VP Hải Phòng: Số 137, Đường bao Trần Hưng Đạo, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Tel: ( +84 9 04.868.483) ( Mrs. Phuong)

Email: oversea@thienphatjsc.com