Triển khai nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa hải quan năm 2015


Chiều 23-12, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc- Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục và toàn thể CBCC Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc biểu dương và đánh giá cao kết quả các mặt công tác năm 2014 của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2015, ngoài các phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong báo cáo của Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, Tổng cục trưởng yêu cầu đơn vị chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát lại các nội dung công việc của Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020. Quá trình xây dựng phải cập nhật các nhiệm vụ mới và bám sát nội dung của Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Đối với thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Tổng cục trưởng yêu cầu năm 2015 phải mở rộng việc kết nối với các bộ, ngành liên quan để tiến tới kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Bên cạnh đó, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan cần tiếp tục chú trọng thực hiện đo thời gian giải phóng hàng và đo sự hài lòng của DN đối với hoạt động của cơ quan Hải quan…

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan Lê Như Quỳnh báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đã có nhiều đóng góp nổi bật góp phần vào việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Tiêu biểu như: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS; công khai, minh bạch chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan Hải quan và lần đầu tiên công bố thời gian giải phóng hàng; thực hiện NSW và ASW đúng lộ trình kế hoạch…

Trong năm 2015, ngoài các nội dung công việc theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng dự thảo để Tổng cục trình lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020; triển khai hiệu quả Đề án đo thời gian giải phóng hàng, Đề án khảo sát sự hài lòng của DN…; tiếp tục mở rộng thực hiện NSW và ASW; chú trọng phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp; thực hiện dự thảo Đề án vị trí việc làm trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt; chú trọng các công tác cải cách nghiệp vụ…

Tại Hội nghị, theo phân công của Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh có một số ý kiến đánh giá, chỉ đạo đối với Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan.

Theo Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh, năm 2014, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS; đo thời gian giải phóng hàng; phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp để tạo kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng DN; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia…

Thời gian tới, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN; mở rộng quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp; đánh giá lại một cách tổng thể hoạt động cải cách, hiện đại hóa hải quan để đặt ra các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới phù hợp yêu cầu thực tế của Ngành…

Theo báo Hải Quan.